• Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek od 8:00 do 16:00 Telefon: 12 655 17 93

Prowadzenie działalności handlowej lub produkcyjnej wiąże się z koniecznością transportu zarówno produktów, jak i surowców niezbędnych do ich wytworzenia. Transport ten powinien być w odpowiedni sposób zabezpieczony, aby ładunek dotarł na miejsce w takim stanie, w jakim został wydany klientowi. W tym celu warto go odpowiednio ubezpieczyć, np. przy pomocy specjalnych ubezpieczeń dla mienia w transporcie.

Capital Brokers oferuje szeroką ofertę ubezpieczeń transportowych dopasowanych do potrzeb każdej firmy.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia mienia w transporcie

  • ubezpieczeniem mienia w transporcie objęte są wyroby gotowe oraz surowce do ich wytworzenia,
  • ubezpieczenie obejmuje zarówno transport na terenie Polski, Unii Europejskiej, jak i innych krajów,
  • ubezpieczenie mienia w transporcie obejmuje swoim zakresem takie zdarzenia losowe jak: dewastację, rabunek, wypadki komunikacyjne oraz klęski żywiołowe (m.in. grad, deszcz, lawina, powódź czy pożar),
  • istnieje możliwość objęcia ubezpieczeniem nie tylko samego transportu, ale również załadunku i rozładunku transportu.

W celu dopasowania odpowiedniego zakresu ubezpieczenia mienia w transporcie zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Capital Brokers, którzy dopasują zakres polisy do potrzeb Twojej firmy.

Plugin by:aaM