• Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek od 8:00 do 16:00 Telefon: 12 655 17 93

Mienie znajdujące się w posiadaniu firmy stanowi z reguły kluczowy element prowadzonej działalności. Towary przeznaczone do sprzedaży, materiały do produkcji, wyposażenie fabryk i biur – wszystko to wykorzystywane przez pracowników w odpowiedni sposób przyczynia się do zwiększania obrotów przedsiębiorstwa. W celu ich ochrony warto wyposażyć się w odpowiednie ubezpieczenie mienia firmy.

Capital Brokers posiada w swojej ofercie ubezpieczenia mienia firmy, dające możliwość zabezpieczenia urządzeń i maszyn znajdujących się w posiadaniu firmy, jej budynków, towarów na magazynie oraz innych aktywów niezbędnych w działalności.

Zakres ochrony ubezpieczenia mienia dla firm

Ochrona mienia obejmuje m.in.:

  • ubezpieczenie od szkód wywołanych zjawiskami atmosferycznymi (deszcz, śnieg, grad, następstwa uderzenia pioruna),
  • ubezpieczenie od szkód powstałych na wskutek klęsk żywiołowych (m.in. powodzi, huraganów),
  • ubezpieczenie od pożaru,
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem,
  • ubezpieczenie od wandalizmu.

 

Ubezpieczenie mienia firmy chroni Twój biznes przed negatywnymi następstwami czynników losowych oraz działalności ludzkiej. Skontaktuj się z Capital Brokers już dziś i sprawdź, jakie pakiety ubezpieczeniowe przygotowaliśmy dla Twojej firmy.

Plugin by:aaM