• Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek od 8:00 do 16:00 Telefon: 12 655 17 93

Praca na wysokich stanowiskach to liczne powody do stresu związane są z prowadzoną działalnością spowodowane (m.in. majątkową odpowiedzialnością za podejmowane decyzje). W celu ochrony przed negatywnymi skutkami warto wyposażyć się w specjalny produkt ubezpieczeniowy – ubezpieczenia członków zarządu.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia członków zarządu

  • ubezpieczeniem członków zarządu mogą być objęte osoby pełniące funkcje w zarządach i radach nadzorczych (menadżerowie, dyrektorzy i prezesi) oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem roszczenia osób trzecich oraz samej spółki wnoszone wobec osób ubezpieczonych,
  • ubezpieczenie członków zarządów chroni w czasie postępowania urzędowego wobec osoby ubezpieczonej (obejmując zarówno koszty samego postępowania, jak i ochrony prawnej ubezpieczonego),
  • ubezpieczeniem objęte są konsekwencje decyzji podjętych przez ubezpieczonego związane z pełnioną przez niego funkcją w spółce.

W celu dopasowania odpowiedniego zakresu ubezpieczenia członków zarządu zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z Capital Brokers. Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie ubezpieczeń biznesowych pozwala na dopasowanie polisy dokładnie do potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

Plugin by:aaM