• Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek od 8:00 do 16:00 Telefon: 12 655 17 93

Wierzymy, że o bezpieczeństwo firmy można dbać na wiele sposobów. Jednym z nich jest zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia OC, chroniącego przed losowymi zdarzeniami i ich konsekwencjami.

Dzięki szerokiej ofercie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, jaką posiadamy w Capital Brokers, jesteśmy w stanie zaproponować skuteczną ochronę firmy przed negatywnymi skutkami nieumyślnych szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych osobom trzecim.

Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiednie ubezpieczenie, które pozwoli każdej firmie działać skutecznie i odważnie, bez konieczności ciągłego obawiania się konsekwencji zdarzeń losowych.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC

W naszej ofercie znajdziesz ubezpieczenie OC dla firm obejmujące:

  • szkody stanowiące następstwo czynu niedozwolonego (OC deliktowa),
  • szkody stanowiące następstwo niedostatecznego wykonania lub niewykonania zobowiązania na rzecz klienta lub kontrahenta (OC kontraktowa).

Ubezpieczenie to może być rozszerzone o dodatkowe klauzule dokładnie zabezpieczające pełną działalność firmy, np.:

  • ubezpieczenie OC produktu pozwalające pokryć szkody powstałe w związku z produktem wprowadzonym na rynek przez Twoją firmę,
  • ubezpieczenie OC organizatora imprezy zabezpieczające Twoją firmę przed następstwem szkód powstałych podczas organizowanych wydarzeń,
  • ubezpieczenie OC działające poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obejmujące szkody wyrządzone przez Twoją firmę poza granicami kraju,

Szukasz sposobu na ochronę swojej firmy przed negatywnymi skutkami szkód? Skontaktuj się z nami i sprawdź, jakie ubezpieczenie OC możemy Ci zaproponować, abyś mógł bezpiecznie prowadzić i rozwijać swoją działalność.

Plugin by:aaM