• Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek od 8:00 do 16:00 Telefon: 12 655 17 93

Praca na roli wymaga codziennej, wielogodzinnej aktywności pracowników. Jednocześnie jej efekty mogą zostać bardzo szybko zniszczone przez niekorzystne warunki atmosferyczne i zdarzenia losowe. Z tego powodu warto ubezpieczyć zarówno plony, zwierzęta, jak i maszyny oraz budynki wchodzące w skład gospodarstwa przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia rolne – zakres ochrony

Capital Brokers oferuje w tym zakresie szeroki zakres ubezpieczeń rolnych, pozwalających poczuć się bezpiecznie w czasie prowadzenia i rozwijania gospodarstwa rolnego:

  • ubezpieczenie OC: jest to podstawowe ubezpieczenie zabezpieczające rolnika przed roszczeniami osób trzecich dotyczącymi wyrządzonej szkody majątkowej lub fizycznej; dotyczy ono wszystkich zdarzeń mających miejsce na terenie gospodarstwa, może być rozszerzone na posiadane maszyny (uprawniając je do poruszania się po drogach publicznych);
  • ubezpieczenie budynków rolnych: chroni budynki znajdujące się na terenie gospodarstwa przed skutkami negatywnych warunków atmosferycznych (np. gradobicie, mrozy), klęsk żywiołowych (np. pożary, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany);
  • ubezpieczenie upraw i zwierząt: ten typ ubezpieczenia działa identycznie jak ubezpieczenie budynków rolnych, z tym, że nakłada ochronę na zwierzęta oraz uprawy znajdujące się na terenie gospodarstwa rolnego.

 

Szukasz odpowiedniego ubezpieczenia rolnego? Zapraszamy do kontaktu z Capital Brokers. Nasi specjaliści pomogą dobrać jego zakres do Twoich potrzeb.

Plugin by:aaM