• Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek od 8:00 do 16:00 Telefon: 12 655 17 93

Otwieranie oddziałów firm w innych krajach oraz nawiązywanie międzynarodowych kontaktów handlowych sprawia, że przedsiębiorstwa znacznie częściej wysyłają swoich pracowników w delegacje zagraniczne. Aby w pełni chronić pracowników podczas wykonywania obowiązków poza terytorium Polski, warto wykupić dla nich specjalne ubezpieczenie podróżne.

Co zawiera ubezpieczenie pracowników w podróży?

W skład dobrego pakietu ubezpieczenia wchodzi:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia pozwalające pokryć niezbędne wydatki na leczenie w czasie przebywania na delegacji zagranicznej,
  • ubezpieczenie OC pracownika w delegacji, które chroni zarówno samego pracownika, jak i pracodawcę przed konsekwencjami wyrządzenia szkody osobie trzeciej,
  • ubezpieczenie NNW gwarantujące wypłatę odszkodowania, gdyby pracownik w czasie delegacji zagranicznej doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • pomoc assistance obejmującą swoim zakresem m.in. koszty wyrobienia nowych dokumentów lub zorganizowania przyjazdu zastępcy na czas niezdolności pracownika delegowanego do podjęcia swoich obowiązków,
  • ubezpieczenie sprzętu i bagażu, chroniące sprzęt firmowy zabierany przez pracownik oraz jego bagaż przed zgubieniem, zniszczeniem, kradzieżą itp.

W celu dobrania odpowiedniego zakresu ubezpieczenia pracowników w podróży zapraszamy do kontaktu z Capital Brokers. Nasi doradcy pomogą wybrać odpowiednią polisę chroniącą Twoich podwładnych podczas służbowych wyjazdów zagranicznych.

Plugin by:aaM