• Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek od 8:00 do 16:00 Telefon: 12 655 17 93

Dzięki agencjom pracy tymczasowej wiele osób jest w stanie skutecznie działać na rynku pracy. Z kolei samo prowadzenie tego typu działalności jest zadaniem niezwykle trudnym, zwłaszcza w sytuacji, w której należy objąć odpowiednią ochroną dużą liczbę obsługiwanych kandydatów.

Odpowiadając na potrzeby rynku w tym zakresie, w ofercie Capital Brokers posiadamy ubezpieczenia dedykowane agencjom pracy tymczasowej. Pozwalają one na skuteczne realizowanie misji firmy bez konieczności ciągłego kalkulowania ryzyka dla podejmowanych działań.

W ramach ubezpieczenia agencji pracy tymczasowej oferujemy:

  • ubezpieczenie OC dla przedsiębiorcy,
  • ubezpieczenie pracowników,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  • indywidualny program ubezpieczeniowy,
  • najwyższy poziom likwidacji szkód.

Doświadczenie Capital Brokers we współpracy z największymi agencjami pracy tymczasowej w Polsce zapewnia profesjonalną obsługę i dopasowanie produktów ubezpieczeniowych dla każdej wielkości firmy.

Prowadzisz agencję pracy tymczasowej? Sprawdź, w jaki sposób skutecznie ochronisz swój biznes przed negatywnymi skutkami wypadków losowych!

Plugin by:aaM