Dlaczego warto mieć ubezpieczenie OC dla firmy?

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie OC dla firmy?

Ubezpieczamy samochody, domy, coraz częściej również urządzenia elektroniczne. Wykupujemy ubezpieczenia turystyczne, aby w razie wypadku mieć na wakacjach odpowiednie zabezpieczenie. Dlaczego więc nie ubezpieczyć firmy, by spokojnie prowadzić swój biznes?

Czym jest ubezpieczenie OC dla firmy?

Ubezpieczenie OC dla firm to specjalny produkt dedykowany przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą. Podobnie, jak w przypadku analogicznych rozwiązań na rynku, chroni ono majątek ubezpieczonego przed następstwami nieodpowiednich decyzji oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Ubezpieczenie OC obejmuje zazwyczaj:

  • szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (OC deliktowa), czyli szkody powstałe przez nieuwagę, gdzie uszczerbku doznaje klient, osoba trzecia lub też mienie do nich należące (np. gdy podczas wykonywania dla klienta usługi remontowe elewacji budynku, uszkodzimy zaparkowany przy nim samochód),
  • szkody będące następstwem niedokładnego wykonania zobowiązania na rzecz klienta (OC kontraktowa), czyli sytuacje, w których klient posiada jakiekolwiek zastrzeżenia z tytułu wykonanej dla niego usługi lub też zakupionego przez niego produktu.

Ubezpieczenie OC dla firm jest produktem o szerokim spektrum zastosowania, posiadającym wiele możliwości dopasowania go do konkretnej działalności. Przykładowo: jeśli jesteśmy firmą produktową, możemy objąć nim produkt wypuszczany na rynek; jeśli organizujemy imprezy – możemy ubezpieczyć się od odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce w czasie ich trwania. Ubezpieczenie OC dla firm pozwala również rozszerzyć swoje działanie poza terytorium Polski, aby zapewniać sobie jeszcze skuteczniejszą ochronę, gdy sprzedajemy nasz produkt za granicą.

CZYTAJ:  Ubezpieczenie grupowe pracowników – dlaczego warto objąć nim swoją firmę?

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie OC firmy?

Prowadzenie biznesu wiąże się z poważnymi decyzjami podejmowanymi praktycznie każdego dnia. Każda z nich może mieć mniej lub bardziej szkodliwe następstwa. Ubezpieczenie OC dla firmy chroni majątek firmowy w przypadku, gdyby jakakolwiek decyzja (nasza czy naszego pracownika) miała negatywne następstwa dla klienta lub osoby trzeciej.

Tego typu ubezpieczenie ochroni majątek naszej firmy również w sytuacji wystąpienia różnorakich zdarzeń losowych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a tym bardziej się do nich przygotować. Dzięki odpowiedniej ochronie skutki przypadkowych szkód podciąganych pod tzw. „czyn niedozwolony” będą chronione przez odpowiednie zapisy w umowie ubezpieczeniowej.

Firmowa polisa OC zabezpiecza majątek przedsiębiorstwa przed negatywnymi zdarzeniami, ale nie tylko. W wielu sytuacjach – jak choćby przy okazji publicznych przetargów – posiadanie firmowego OC jest wymagane, aby zostać dopuszczonym do złożenia oferty.

Warto więc już dziś wybrać odpowiedni pakiet ubezpieczenia OC dla firmy i cieszyć się swobodnym rozwojem naszego biznesu.