Jak zabezpieczyć międzynarodowe interesy firmy?

Jak zabezpieczyć międzynarodowe interesy firmy?

Od momentu, gdy sieć internetowa opasała całą kulę ziemską, szybkość kontaktu z dowolnym krajem znacznie wzrosła. Z tego powodu możliwe stało się również nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz otwieranie się na nowe, chłonne rynki. Wraz z szansami, jakie za tym idą, pojawiają się również zagrożenia. W poniższym artykule piszemy o tym, jak być na nie gotowym i odpowiednio chronić międzynarodowe interesy firmy.

Czy warto nawiązywać współpracę międzynarodową?

Popularyzacja internetu otworzyła przed polskimi przedsiębiorcami nowe możliwości pozyskiwania klientów. Mogą to robić już nie tylko lokalnie, ale również na terenie całego kraju czy choćby międzynarodowo. Taki stan rzeczy spowodował, że wiele biznesów rozwinęło się, wychodząc poza geograficzne granice Polski, wprost ku nowym rynkom zbytu.

Niesie to ze sobą wiele pozytywnych stron (np. znacznie więcej potencjalnych klientów), lecz również i zagrożeń. Często identycznych z tymi, z którymi polscy przedsiębiorcy muszą borykać się każdego dnia w lokalnych społecznościach.

Czy istnieje sposób, aby skutecznie się przed nimi zabezpieczyć?

CZYTAJ:  Czy ubezpieczenia biznesowe są potrzebne?

Ubezpieczenia biznesowe zabezpieczające międzynarodowe interesy firmy

Jeśli nie posiadamy prywatnej agencji wywiadowczej, sztabu analityków lub szklanej kuli, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co może nam grozić, gdy wchodzimy z biznesem na arenę międzynarodową. Z tego powodu warto przygotować firmę na każde możliwe zagrożenie, sklasyfikowane choćby przez przedsiębiorstwa już w tym obszarze działające.

W większości przypadków, aby móc spokojnie prowadzić interesy poza granicami naszego kraju, można posiłkować się zestawem dedykowanych ubezpieczeń biznesowych. Należą do nich:

  • ubezpieczenie OC działające poza terytorium Polski, dzięki któremu działania nasze, jak i naszych pracowników, będą ubezpieczone od zamierzonych bądź niezamierzonych szkód wyrządzonych osobom trzecim,
  • ubezpieczenie pracowników w delegacji, aby skutecznie chronić życie i zdrowie naszych pracowników wysyłanych na delegacje poza granice kraju,
  • ubezpieczenie mienia w transporcie, jeśli nasza działalność polega m.in. na wytwarzaniu i transportowaniu do klienta docelowego konkretnych produktów,
  • ubezpieczenie finansowe, na wypadek, gdyby nasz zagraniczny kontrahent nie posiadał środków na opłacenie wystawionej przez nas faktury.
CZYTAJ:  O czym należy pamiętać, wysyłając pracowników w delegacje?

Zestaw powyższych ubezpieczeń biznesowych stanowi podstawowe zabezpieczenie, które zapewni większy spokój przy prowadzeniu międzynarodowych interesów. Chcąc stworzyć swój indywidualny pakiet, warto jednak skorzystać z pomocy doświadczonego brokera.

W tym celu zapraszamy do kontaktu z konsultantami Capital Brokers, którzy chętnie pomogą dopasować polisy ubezpieczeniowe w taki sposób, aby chronić międzynarodowe interesy firmy, bez względu na to, w której części świata działa Twój biznes.