Jak odbudować firmę po pożarze?

Jak odbudować firmę po pożarze?

Zwarcie w instalacji, uderzenie pioruna, przypadkowe zaprószenie ognia, celowe podpalenie – to tylko kilka z wielu przypadków inicjujących pożar. Pożar, który może zniszczyć lub uszkodzić mienie należące do naszej firmy. Skutki działania ognia mogą być niezwykle kosztowne, dlatego w poniższym artykule pokazujemy, jak skutecznie odbudować firmę po pożarze.

Minimalizowanie ryzyka

Działania antypożarowe wchodzą w skład ogólnych zachowań określonych przez przepisy BHP. Przestrzeganie reguł tam zawartych nie tylko pomaga zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, ale również jasno pokazuje, co należy zrobić w sytuacji, gdy do zaprószenia ognia już doszło.

Jak mówi stara prawda ludowa: „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Dlatego aby uniknąć kosztownej odbudowy firmy po pożarze, warto zabezpieczyć się w możliwie najlepszy sposób przed jego powstaniem. Mamy tu na myśli m.in.: stworzenie odpowiednich warunków minimalizujących ryzyko jego wystąpienia (np. unikanie składowania łatwopalnych materiałów w pobliżu źródeł ciepła, dbanie o instalację elektryczną i podłączone do niej urządzenia) czy łatwy dostęp do systemów gaśniczych w razie zauważenia pierwszych oznak niebezpieczeństwa (dostępne gaśnice, system antypożarowy automatycznie uruchamiający się po wykryciu ognia).

Gdy już doszło do nieszczęścia

Szybka i zdecydowana reakcja w momencie pojawienia się zagrożenia pożarowego jest w stanie ugasić ogień, nim ten dokona jakichkolwiek poważniejszych szkód. Gdyby jednak okazało się, że reakcja była spóźniona i duża część mienia uległa zniszczeniu, warto wiedzieć, w jaki sposób możemy szybko odbudować firmę.

Zakup maszyn i urządzeń, ponowne zatowarowanie magazynu, wynajęcie budynków w nowej lokalizacji lub remont tych, które ocalały po pożarze. Wszystko to kosztuje niemałe pieniądze i wielu przedsiębiorców najzwyczajniej w świecie nie stać na ponowne rozkręcenie biznesu przy pomocy własnych środków finansowych.

Dlatego z pomocą przychodzą im odpowiednie ubezpieczenia biznesowe. Podobnie jak w przypadku własności prywatnej (mieszkania, samochodu), mienie należące do firmy jesteśmy w stanie objąć polisą chroniącą przed skutkami negatywnych następstw wypadków lub celowych działań. W przypadku ochrony przed ogniem jest to ubezpieczenie mienia firmy. W razie jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej środki na odbudowę zniszczonej infrastruktury i zakup niezbędnych narzędzi do kontynuowania pracy.

Polisa taka obejmuje nie tylko ubezpieczenie od pożaru. Pozwala również skutecznie radzić sobie ze zniszczeniami spowodowanymi zarówno innymi zjawiskami atmosferycznymi (deszczem, śniegiem, gradem), jak i klęskami żywiołowymi. Dodatkowo rozszerzyć ją można również o ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem oraz aktów wandalizmu.

CZYTAJ:  Działalność pod chmurką. Ubezpieczenie rolnicze

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie mienia firmy?

Mówi się, że wypadki chodzą po ludziach. Że nikt nie zna dnia ani godziny, w której w jego życiu przydarzy się coś złego. Gdybyśmy mieli wiedzę na temat nadchodzących wydarzeń, z pewnością bylibyśmy w stanie się na nie odpowiednio przygotować.

Bez daru prekognicji możemy jednak zabezpieczać się w takim stopniu, w jakim pozwalają nam na to dostępne w tej chwili rozwiązania. Dlatego właśnie polisa ubezpieczeniowa zawierająca w sobie ubezpieczenie mienia firmy to rozwiązanie pozwalające, w razie nieszczęścia, pozyskać niezbędne środki na odbudowę firmy po pożarze lub dowolnym innym zdarzeniu zagrażającym jej funkcjonowaniu.

Aby mieć pewność, że Twoja firma jest ubezpieczona w najlepszy możliwy sposób, skorzystaj z oferty Capital Brokers. Nasi doradcy pomogą Ci dopasować odpowiednie ubezpieczenia biznesowe dla Twojej firmy. Zapewnią także profesjonalną pomoc w zabezpieczeniu jej przed wszelkimi zdarzeniami losowymi. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać spersonalizowaną ofertę ubezpieczeniową.