O czym należy pamiętać, wysyłając pracowników w delegacje?

O czym należy pamiętać, wysyłając pracowników w delegacje?

Konieczność wyjazdów w delegacje dla wielu gałęzi przemysłu jest dziś stałym elementem biznesowej codzienności. Dlatego wysyłając pracowników poza teren firmy (a zwłaszcza na wyjazdy zagraniczne), warto zapewnić im odpowiednią ochronę ubezpieczeniową.

Czym jest delegacja i ile może trwać?

Delegacja jest pobytem pracownika poza miejscem jego stałej pracy, gdzie wykonuje obowiązki związane z piastowanym przez niego stanowiskiem. Może to być m.in. spotkanie z ważnymi kontrahentami, szkolenie podnoszące kwalifikacje lub nawet kilkumiesięczny wyjazd zagraniczny mający na celu zarządzanie oddziałem firmy zlokalizowanym w innym państwie.

Delegacja może przybierać wiele różnych form i ostateczny czas jej trwania uzależniony jest od celu, jaki ma zostać zrealizowany.

O czym należy pamiętać, wysyłając pracowników w delegacje?

Podstawowym elementem związanym z wyjazdem służbowym jest wysokość diety dla pracownika uzyskanej od delegującego go przedsiębiorstwa. Jej wysokość zależy od czasu spędzanego w podróży, jak również miejsca docelowego. Przeznaczeniem diety jest zabezpieczenie niezbędnych środków (lub ich zwrot po zakończeniu podróży i rozliczeniu delegacji) na opłacenie noclegu, transportu oraz wyżywienia w czasie trwania całej delegacji.

Kolejnym ważnym punktem, o który warto się bezwzględnie zatroszczyć, jest bezpieczeństwo pracownika.

CZYTAJ:  Ubezpieczenie grupowe pracowników – dlaczego warto objąć nim swoją firmę?

Jak zapewnić delegowanemu pracownikowi bezpieczeństwo?

Wysyłając pracownika w delegację, należy zapewnić mu nie tylko niezbędne środki na życie, ale coraz częściej również odpowiedni zakres ubezpieczenia.

Służą do tego specjalne produkty ubezpieczeniowe przeznaczone dla pracowników będących w podróży służbowej, obejmujące swoim zakresem następstwa wszelkich zdarzeń losowych mających miejsce w czasie trwania delegacji, w tym m.in.:

  • wypadków komunikacyjnych,
  • zagubienia, zniszczenia bądź kradzieży bagażu (np. gdy pracownik przewozi ze sobą sprzęt należący do firmy),
  • kosztów leczenia.

Polisa taka powinna zawierać również:

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantujące pracownikowi odszkodowanie w sytuacji, w której poniósł w czasie podróży trwały uszczerbek na zdrowiu

oraz:

  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, chroniące firmę przed roszczeniami osób trzecich, stanowiącymi następstwo szkody wyrządzonej im przez pracownika.

Wykupując ubezpieczenie pracownika w podróży służbowej, chronimy nie tylko jego przyszłość, ale również interes firmy. Dlatego warto poświęcić uwagę na taki dobór polisy, by ta zapewniała możliwie najszerszy wachlarz ochrony przed skutkami losowych zdarzeń.

W celu dobrania odpowiedniego pakietu ubezpieczenia dla pracowników wyjeżdżających w podróże służbowe, zapraszamy do kontaktu z Capital Brokers. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór produktów dopasowanych do każdego rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa.