Jak zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pracownikom?

Jak zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pracownikom?

Przepisy Kodeksu pracy stanowią, że pracodawca zobowiązany jest do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków pracy oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu BHP. Może również samodzielnie dbać o bezpieczeństwo pracowników, np. poprzez objęcie pracowników grupowym ubezpieczeniem.

Jak dbać o bezpieczeństwo pracowników?

Zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków, nowy pracownik musi przejść konieczne szkolenie z zakresu BHP. Organizowane jest ono w godzinach jego pracy, zazwyczaj na terenie zakładu. Ma na celu wyszczególnienie wszystkich zagrożeń, z jakimi może spotkać się każdego dnia i sposobów, aby im skutecznie przeciwdziałać. Szkolenie takie pokazuje również konkretne zachowania konieczne do podjęcia w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Obowiązek zorganizowania takiego szkolenia spoczywa na pracodawcy. Dodatkowo powinien on również, zgodnie z Kodeksem Pracy, zapewnić niezbędny poziom higieny i bezpieczeństwa, zgodność zakresu obowiązków z przepisami oraz zorganizować system reakcji na nieprzewidziane wydarzenia.

Jakie środki ostrożności należy podjąć w celu ochrony pracownika?

Aby zapewnić pracownikowi najwyższe możliwe bezpieczeństwo w czasie wykonywania przez niego obowiązków, należy stworzyć ku temu odpowiednie warunki. Może się to odbywać poprzez:

  • przestrzeganie norm i przepisów prawnych mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników, a także tych związanych z czasem pracy lub ograniczeniami wynikającymi z zatrudniania osób młodocianych i niepełnosprawnych,
  • wykorzystywanie sprawdzonych i przetestowanych rozwiązań – urządzeń i narzędzi wyposażonych we wszystkie ważniejsze atesty i certyfikaty,
  • nowe technologie, które pozwalają na pełną lub częściową automatyzację konkretnych procesów zachodzących w firmie, zwiększając tym samym produktywność i efektywność działań pracownika.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa dla pracownika

Spełnienie podstawowych norm i wymagań związanych z bezpieczeństwem jest w dzisiejszych czasach elementem kluczowym do prowadzenia rozwijającego się biznesu.

Możliwości, jakie daje rynek pozwalają jednak przedsiębiorcom na korzystanie z nadobowiązkowych rozwiązań. Zapewniają one pracownikom jeszcze wyższe poczucie bezpieczeństwa.

CZYTAJ:  O czym należy pamiętać, wysyłając pracowników w delegacje?

Jednym z najpopularniejszych są ubezpieczenia grupowe dla pracowników wykupywane w ramach dodatkowych świadczeń socjalnych. W zależności od wybranego zakresu produktu, ubezpieczenie takie może obejmować zarówno samych pracowników, jak i dodatkowo ich bliskich. Zapewnia ochronę nie tylko na terenie firmy, ale również poza nią (w tym opcjonalnie poza granicami kraju, np. podczas wyjazdów wakacyjnych).

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników jest ciekawą formą dodatkowego wynagradzania podwładnych. Zapewnia nie tylko dodatkowe zabezpieczenie, ale również stanowi atrakcyjny element przyciągający uwagę kolejnych kandydatów do pracy. Ubezpieczenie grupowe zapewnia korzyści również samemu przedsiębiorcy. Pozwala mu wliczyć jego koszt w koszty prowadzenia działalności, co przekłada się na obniżenie obowiązkowych podatków.

W Capital Brokers posiadamy szeroką ofertę ubezpieczeń grupowych dla pracowników, którą jesteśmy w stanie dopasować do potrzeb każdej wielkości firmy. Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.